Индекси потрошачких цијена, јул 2023.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у јулу 2023. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,1%.


У односу на јул 2022. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 5,2%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у јулу 2023. године у односу на јун 2023. године, индекс одјељка Рекреација и култура виши је за 2,4%, индекс одјељка Остала добра и услуге виши је за 1,3%, индекс одјељка Превоз виши је за 1,2%, индекс одјељка Намјештај и покућство виши је за 0,5%, индекс одјељка Комуникације виши је за 0,4%, индекс одјељка Здравство виши је за 0,3%, док је индекс одјељка Аклохолна пића и дуван виши за 0,2%. Индекси одјељака Становање, Образовање и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 5,3%, док је индекс одјељка Храна и безалкохолна пића нижи за 0,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ