Индекси производње у грађевинарству, друго тромјесечје 2023.

 

 

 

 

 

Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у другом тромјесечју 2023. године, у поређењу са другим тромјесечјем 2022. године, већа је за 1,9%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 7,6%, док је на објектима нискоградње мања за 2,0%.

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у другом тромјесечју 2023. године, у поређењу са претходним тромјесечјем већа је за 3,2%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 3,3% и на објектима нискоградње већа је за 3,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ