БИЛТЕН - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, 2023. (друго, измијењено издање)

 

У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о корисницима свих облика, мјера и услуга социјалне заштите као и податке о установама социјалне заштите у периоду 2018-2022. годинe. Подаци су резултат редовног годишњег истраживања (Годишњи извјештај о корисницима и облицима социјалне заштите).


Билтен садржи неколико поглавља у којима се дају подаци према узрасту корисника, врсти социјалних потреба и степену угрожености као и врстама пружене заштите и установама.

 

 

    

 

 

Билтен                   


Табеле