Свјетски дан становништва, 11. јул 2023.

 

 

Свјетски дан становништва обиљежава се сваке године 11. јула. Управни савјет Развојног програма Уједињених нација установио је обиљежавање Свјетског дана становништва 11. јула 1989. године, а о овој теми се први пут разматрало 1987. године, када је свјетска популација прешла пет милијарди.


Обиљежавање Свјетског дана становништва 2023. године пружа прилику да се препознају информације о специфичним потребама женског становништва, те да се посвети јача пажња унапређењу здравља, права и инклузије у друштвеним процесима. Такође, обиљежавање овогодишњег Свјетског дана становништва, фокусира се и према активној подршци у оквиру бриге о социоекономским посљедицама пандемије вируса COVID-19.


Свака жена и дјевојчица има пуно право на непосредну и провјерену посредну информацију о томе на који начин да брине и одлучује о свом репродуктивном здрављу. На овај дан, неопходно је нагласити важност пружања правовремених и квалитетних здравствених услуга за репродуктивно здравље жена и дјевојчица. Такође, веома је значајно пружити подршку охрабривању жена да буду информисане, самосталне и да активно учествују у доношењу одлука о свом здрављу.

 

Основни показатељи о женском становништву у Републици Српској, 2018-2022.

                                                                                                                                                                                        

Година

Број жена

Учешће жена

у укупном

становништву (%)

Број жена

у фертилном периоду

Учешће жена у фертилном периоду

у односу на укупан број жена (%)

2018 587 107 51,1 247 599 42,2
2019 584 402 51,2 245 368 42,0
2020 578 852 50,9 241 626 41,7
2021 572 634 50,8 237 927 41,5
2022 568 860 50,8 235 589 41,4

 

 

У Републици Српској, у периоду од 2013. до 2022. године, удио малољетничких порођаја, кретао се око 1,3%, док се удио порођаја ван оквира фертилног периода (15-49 година) кретао око 0,003%, у односу на укупан број порођаја.


У посматраном периоду, удио порођаја обављених уз присуство квалификованог здравственог особља, кретао се око 99,9%.Преко 40% цјелокупне свјетске женске популације није у могућности да оствари своје фундаментално право на самосталну одлуку о томе да ли ће имати дјецу или не.


Друштво треба показати разумијевање, отвореност и подршку настојањима женског становништва у јачању и проширењу женских права. Свјетски дан становништва 2023. године пружа прилику за подизање свијести о неједнакостима са којима се жене и дјевојчице суочавају, те за промовисање равноправности полова у свим сферама друштва.


Важно је да жене имају једнаке могућности да се ангажују у политици, у планирању друштвеног развоја и доношењу кључних одлука које утичу на друштвене процесе. Повећање удјела жена на позицијама одлучивања омогућава различите перспективе и подстиче инклузивност у процесима доношења одлука.


Само кроз заједничке напоре, подршку и оснаживање жена, те заштиту права жена и дјевојчица, можемо створити друштво у којем се поштују и штите њихова права и здравље.


У циљу заштите здравља жена и дјевојчица, у Републици Српској организоване су и спроведене бројне иницијативе на ову тематику. Уз подршку Владе Републике Српске и међународних организација, те образовних и здравствених институција, спроведене су кампање подизања свијести о важности редовних здравствених прегледа, вакцинације, као и неопходних хигијенских мјера. Осим тога, пружена је додатна подршка женама и дјевојчицама о превенцији и третману различитих здравствених стања са фокусом на репродуктивно здравље.