Индекси потрошачких цијена, фебруар 2023.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у фебруару 2023. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,6%.


У односу на фебруар 2022. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 12,7%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у фебруару 2023. године у односу на јануар 2023. године, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 1,5%, индекси одјељака Аклохолна пића и дуван и Ресторани и хотели виши су за по 1,3%, индекс одјељка Намјештај и покућство виши је за 0,6%, док су индекси одјељака Здравство и Остала добра и услуге виши за по 0,3%. Индекси одјељака Становање, Комуникације, Рекреација и култура и Образовање остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 1,2%, док је индекс одјељка Превоз нижи за 0,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ