Архива годишњих саопштења националних рачуна

 

 

 


БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД                                                                                           

 

 

Производни
приступ

     

Доходовни
приступ

     

 

Потрошни
приступ

               
2022.            
2021.                

2020.

   

 

   

 

   
2019.                  
2018.                  
2017.                 
2016.                        
2005-2015.      
   
2015.                 
2014.                 
2013.                
2012.                
2005-2011.              
2011.                
2010.                
2009.                
2000-2008.            
2005-2008.              
2008.      
     
2000-2007.