Архива мјесечних саопштења статистике грађевинарства

 

 

 

   

ИЗДАТЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
 
2023.                                     2022.                                    2021.
         

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар
         

 

 

2020.                                     2019.  

 

      

 

      

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

     јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

   
          
            

 

 

ГРАЂЕВИНСКА АКТИВНОСТ
 
2013.                                     2012.                                    2011.
         

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

Истраживање и развој, 2011. Истраживање и развој, 2011.  децембар

 

 


   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

Истраживање и развој, 2011. Истраживање и развој, 2011.  децембар

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

         

 

 

2010.                                     2009.                                    2008.
       

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

         

 

 

2007.
 

       јануар

       фебруар

       март

       април

       мај

       јун

       јул

       август

       септембар

       октобар

       новембар

       децембар