Индекси потрошачких цијена, август 2020.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у августу 2020. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,2%.


У односу на август 2019. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је нижи за 1,2%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у августу 2020. године у односу на јул 2020. године, индекс одјељка Превоз виши је за 0,6%, индекс одјељка Алкохолна пића и дуван виши је за 0,4% док је индекс одјељка Становање виши за 0,3%. Индекси одјељака Комуникације, Рекреација и култура, Образовање, Ресторани и хотели и Остала добра и услуге остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 1,9%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића нижи је за 0,7%, индекс одјељка Намјештај и покућство нижи је за 0,4%, док је индекс одјељка Здравство нижи за 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ