Индекси промета индустријe, децембар 2019. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у децембру 2019. године, у поређењу са новембром 2019. године, мањи је за 2,9%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту промет је остао непромијењен, док је на иностраном тржишту забиљежен пад од 6,8%.


У децембру 2019. године, у поређењу са децембром 2018. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 5,8%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је раст од 3,0, док је на иностраном тржишту забиљежен пад од 17,5%.


У децембру 2019. године у односу на новембар 2019. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 138,5%, док је промет капиталних производа мањи за 0,2%, интермедијарних производа за 1,0%, нетрајних производа за широку потрошњу за 8,8% и трајних производа за широку потрошњу за 10,1%.


У децембру 2019. године у односу на децембар 2018. године, календарски прилагођени промет капиталних производа већи је за 26,1%, нетрајних производа за широку потрошњу за 3,9%, трајних производа за широку потрошњу за 1,6%, док је промет интермедијарних производа мањи за 1,8% и промет енергије за 88,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ