Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама, децембар 2019.

 

 

 

 

 

Вриједност продаjе пољопривредних производа на зеленим пијацама у децембру 2019. године износила је 1 229 389 КМ, што у поређењу са истим мјесецом прошле године представља смањење од 180 685 КМ (12,8%). У поређењу са новембром 2019. године, вриједност продаје у децембру 2019. године била је на истом нивоу.


У структури укупне продаје пољопривредних производа на зеленим пијацама у децембру 2019. године, поврће je учествовало са 27,6%, група остали производи са 21,6%, воће са 19,7%, млијеко и млијечни производи са 14,5%, живина и јаја са 7,0%, мед са 4,0%, жита и производи од жита са 2,1%, прерађевине воћа са 2,1% и грожђе са 1,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ