Клање стоке и живине у кланицама, децембар 2019.

 

 

 

 

 

Током децембра 2019. године, у поређењу са истим мјесецом 2018. године повећан је број закланих говеда за 268,9%, свиња за 49,0%, оваца за 25,0% и живине за 2,6%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих говеда за 436,4%, свиња за 49,1%, оваца за 25,2% и живине за 3,0%.


У поређењу са претходним мјесецом, током децембра 2019. године забиљежено је повећања бројa закланих оваца за 79,7%, говеда за 13,0%, живине за 5,9% и свиња за 5,1%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине закланих оваца за 83,1%, говеда за 16,6%, живине за 5,3% и свиња за 3,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ