Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, IV тромјесечје 2019.

 

 

 

 

 

 

У четвртом тромјесечју 2019. године у Републици Српској регистровано је укупно 107 846 возила, што је за 1,6% више у односу на исти период претходне године.


Од укупног броја регистрованих возила 84,0% односи се на путничке аутомобиле, 9,8% на теретна, 4,0% на прикључна возила, а 2,2% на остале категорије возила.


Посматрано по годинама старости возила, 7,1% налази се у категорији старости до 5 година, 39,3% је у категорији старости од 6-15 година, док је 53,6% регистрованих возила старије од 15 година.


Први пут регистровано је 6 030 возила, односно 25,0% мање у односу на четврто тромјесечје 2018. године.


Укупан број саобраћајних незгода у четвртом тромјесечју 2019. године већи је за 1,1% у односу на исти период 2018. године. Број повријеђених лица већи је за 3,8%, а број погинулих лица мањи је за 15,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ