Интегрисани систем социјалне заштите, 2018.

 

 

 

 

 

Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2018. години износио је 21,3%.

 

Код примитакa у социјалној заштити у 2018. години, преовладавају социјални доприноси који чине 69,5% од укупних примитака за социјалну заштиту. Доприноси Владе и јединица локалних самоуправа Републике Српске износили су 28,2%.

 

За накнаде у социјалној заштити у 2018. години издвојено је 95,4% од укупних издатака за социјалну заштиту. Према врсти накнада, највише се издвајало на новчане накнаде. У 2018. години за новчане накнаде издвојено је 65,5%. Највише новчаних и неновчаних накнада било је без провјере материјалног стања и то 97,2% у односу на укупан број издвојених накнада.

 

Од функција социјалне заштите, највећи дио накнада потрошен је на олакшавање финансијског оптерећења од ризика болести. У 2018. години за накнаде здравствене заштите издвојено је 34,3%. За накнаде према функцији Старост издвојено је 30,1%. За функцију Незапосленост издвојено је 1,3%.      

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ