Трговина на мало, децембар 2019.

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет у трговини на мало у децембру 2019. године, у односу на новембар 2019. године, посматран у текућим цијенама већи је за 2,0%, а у сталним цијенама већи je за 1,4%.


Индекс промета трговине на мало у децембру 2019. године остварио је номинални раст од 38,8%, а реални индекс раст за 38,7% у односу на базну 2015. годину.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ