Индекси индустријске производње, јануар 2016.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јануару 2016. године, у поређењу са децембром 2015. године, мања је за 3,3%.

 

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у јануару 2016. године, у поређењу с јануаром 2015. године, мања је за 7,5%.

 

У јануару 2016. године у односу на децембар 2015. године десезонирана производња интермедијарних производа мања је за 4,7%, трајних производа за широку потрошњу за 11,1% и нетрајних производа за широку потрошњу за 15,6%, док је производња капиталних производа већа за 13,2% и енергије за 2,8%.

 

У јануару 2016. године у односу на јануар 2015. године календарски прилагођена производња енергије мања је за 9,1%, интермедијарних производа за 10,2% и трајних производа за широку потрошњу за 28,3%, док је производња капиталних производа већа за 18,5% и нетрајних производа за широку потрошњу за 1,8%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у јануару 2016. године у поређењу са децембром 2015. године, у Производњи и снабдијевању електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији биљежи  раст од 8,2% и у Прерађивачкој индустрији раст од 2,2%, док је у подручју Вађења руда и камена забиљежен пад од 3,7%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у јануару 2016. године у поређењу с јануаром 2015. године, у Прерађивачкој индустрији биљежи пад од 3,9%, у подручју Вађења руда и камена пад од 9,1% и у Производњи и снабдијевању електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији пад од 9,2%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење