Анкета о задовољству корисника, 2014.

   

 

Корисничка оријентација и преданост квалитету су вриједности којима се Завод свакодневно води у провођењу своје мисије пружања поузданих, квалитетних, разумљивих, правовремених и међународно упоредивих статистичких података који задовољавају потребе доносилаца одлука, истраживача и осталих домаћих и страних корисника и одражавају стање и промјене у економском, демографском и социјалном подручју, подручју животне средине и природних ресурса.

 

Како озбиљан и професионалан приступ значају задовољног корисника подразумијева примјену објективног мјерења степена његовог задовољства, Завод је у периоду 7. јул - 9. октобар 2014. године спровео Анкету о задовољству корисника. Објављујемо резултате анкете у пригодној публикацији и уједно се захваљујемо свим корисницима који су у њој учествовали и тиме дали свој допринос будућем унапређењу квалитета наших услуга и производа.