Енергетика

 

 

 

 

Енергетска статистика обухвата редовне активности које се односе на израду годишњих енергетских биланса. Биланси се раде у текућој години за претходну годину. За сваки енергент дати су подаци у природној јединици мјере. Енергетски биланс представља приказ енергетских токова свих облика енергије и његова израда подразумијева прикупљање података о производњи, залихама, увозу, извозу, трансформацији и потрошњи енергије према секторима потрошње.

 

Методологија за израду енергетских биланса, дефинисање и груписање енергената и видова енергије, као и статистичка терминологија, усклађени су са стандардима IEA/OECD/EUROSTAT.

 

 

 

СТАТИСТИКА ЕНЕРГЕТИКЕ:

 

САОПШТЕЊА

Годишња: Биланс електричне енергије; Биланс топлотне енергије; Биланс угља; Биланс природног гаса; Биланс нафте и деривата нафте