Републички завод за статистику - Република Српска
Шумарство

 

 

 

СТАТИСТИКА ШУМАРСТВА:

 

 

ПРОИЗВОДЊА, ПРОДАЈА И ЗАЛИХЕ ШУМСКИХ СОРТИМЕНАТА У ДРЖАВНИМ ШУМАМА