Организација рада

 

Организација Републичког завода за статистику одређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком заводу за статистику.
Републички завод за статистику на дан 31. децембра 2017. године има укупно 133 запослених, од чега је 90 жена (67,7%) и 43 мушкарца (32,3%).Од 133 запослених, на радним мјестима са завршеном високом стручном спремом је 98 запослених (73,7%), са завршеном вишом стручном спремом 11 запослених (8,3%), са завршеном средњом стручном спремом 22 запослених (16,5%) и са завршеном осмогодишњом школом два запослена (1,5%).Од 90 жена које су запослене у Републичком заводу за статистику, 67 жена (74,5%) је запослено на радном мјесту са високом стручном спремом, 9 жена (10%) на радном мјесту са вишом стручном спремом, 12 жена (13,3%) на радном мјесту са средњом стручном спремом и двије жене (2,2%) на радном мјесту са завршеном осмогодишњом школом.


Од 43 мушкарца који су запослени у Републичком заводу за статистику, 31 мушкарац (72,1%) је запослен на радном мјесту са високом стручном спремом, 2 мушкарца (4,7%) на радном мјесту са вишом стручном спремом, а 10 мушкараца (23,2%) на радном мјесту са средњом стручном спремом.

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИЈАГРАМ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ

 

 

Организациони дијаграм (ЋИРИЛИЦА)

 

Организациони дијаграм (LATINICA)