Организација рада

 

Организација Републичког завода за статистику одређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком заводу за статистику.Републички завод за статистику на дан 31. децембра 2016. године има укупно 131 запослених, од чега је 87 жена (66,4%) и 44 мушкарца (33,6%).Од 131 запослених, на радним мјестима са завршеном високом стручном спремом је 93 запослена (71%), са завршеном вишом стручном спремом 13 запослених (9,9%), са завршеном средњом стручном спремом 23 запослена (17,6%) и са завршеном осмогодишњом школом два запослена (1,5%).Од 87 жена које су запослене у Републичком заводу за статистику, 63 жене (72,4%) је запослено на радном мјесту са високом стручном спремом, 10 жена (11,5%) на радном мјесту са вишом стручном спремом, 12 жена (13,8%) на радном мјесту са средњом стручном спремом и двије жене (2,3%) на радном мјесту са завршеном осмогодишњом школом.Од 44 мушкарца који су запослени у Републичком заводу за статистику, 30 мушкараца (68,2%) је запослено на радном мјесту са високом стручном спремом, три мушкарца (6,8%) на радном мјесту са вишом стручном спремом, а 11 мушкараца (25%) на радном мјесту са средњом стручном спремом.

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИЈАГРАМ

 

 

Организациони дијаграм