Квалитет у статистици

 

 

 

Анкета о задовољству корисника, 2017.
      Да би испунила потребе корисника, званична статистика мора да буде релевантна, високог квалитета и  дисеминирана у облику који је лако доступан и разумљив корисницима. Један од кључних елемената разумијевања потреба корисника и осигурања квалитета статистичких више
 
Анкета о задовољству корисника, 2014.
      Корисничка оријентација и преданост квалитету су вриједности којима се Завод свакодневно води у провођењу своје мисије пружања поузданих, квалитетних, разумљивих, правовремених и међународно упоредивих статистичких података који задовољавају потребе доносилаца одлука, истраживача и осталих домаћих и више
 
Имплементација Кодекса праксе европске статистике у Републичком заводу за статистику Републике Српске – самооцјена и будуће активности
     У намјери да изрази своју чврсту опредјељеност за предузимање свих потребних мјера и активности на путу ка постизању пуне усклађености са Кодексом праксе европске статистике као и усклађености на пољу примјене система управљања укупним квалитетом, Завод је припремио више
 
страна 1 од 2 сљедећа