БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, 2023.

 

Билтен туризма је публикација Републичког завода за статистику која приказује податке који се прикупљају сваке године према Статистичком програму Републике Српске. Подаци су приказани за период од 2018-2022. године.

 

Билтен туризма приказује податке о доласцима и ноћењима туриста по врсти мјеста, мјесецима, класификацији дјелатности (приказани су и смјештајни капацитети према класификацији дјелатности), земљи пребивалишта и по општинама и градовима.


 

 

 

 

 

 

Билтен                   


Табеле