Квалитет у статистици

 

 

 

 

Политика квалитета и оквири квалитета у статистици

 

  Политика квалитета Републичког завода за статистику

 Основна начела званичне статистике - Кодекс праксе европске статистике (друго, ревидирано издање)

 Основна начела званичне статистике - Кодекс праксе европске статистике

 Имплементација Кодекса праксе европске статистике у Републичком заводу за статистику Републике Српске – самооцјена и будуће активности

 

 

Извјештавање о квалитету

 

  Методолошке смјернице за израду извјештаја о квалитету, 2017.

Извјешаји о квалитету, по статистичким областима

 

 

Анкета о задовољству корисника

 

  Анкета о задовољству корисника, 2017.

  Анкета о задовољству корисника, 2014.