Истраживање о структури зарада

 

 

Републички завод за статистику ће у новембру 2023. године први пут спроводити Истраживање о структури зарада за референтну 2022. годину.


Ово истраживање спроводи се сваке четири године према препорукама и регулативама ЕУ.


Значај овог истраживања је у томе што ће обезбиједити детаљне и упоредиве податке о годишњим и мјесечним зарадама, као и зарадама по часу према индивидуалним карактеристикама запослених (пол, занимање, степен образовања, старост) и карактеристикама пословног субјекта у којем раде (дјелатност, величина, облик својине).


Истраживање о структури зарада спроводи се на узорком изабраним пословним субјектима.


Сви прикупљени подаци о пословним субјектима и запосленима сматрају се строго повјерљивим и користиће се искључиво у статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03).