Индекси промета индустријe, септембар 2023. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у септембру 2023. године, у поређењу са августом 2023. године, већи је за 4,2%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту забиљежен је раст од 8,5%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 1,1%.

У септембру 2023. године, у поређењу са септембром 2022. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 7,1%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је пад од 5,3% и на иностраном тржишту пад од 8,6%.

У септембру 2023. године у односу на август 2023. године укупни десезонирани промет капиталних производа већи је за 3,9%, нетрајних производа за широку потрошњу за 1,4%, док је промет интермедијарних производа мањи за 0,8%, енергије за 2,0% и трајних производа за широку потрошњу за 5,8%.

У септембру 2023. године у односу на септембар 2022. године календарски прилагођени промет нетрајних производа за широку потрошњу већи је за 6,8%, док је промет интермедијарних производа мањи за 10,4%, капиталних производа за 11,4%, енергије за 13,9% и трајних производа за широку потрошњу мањи за 22,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ