Трговина на мало, септембар 2023.

 

 

 

 

 

Укупан промет у трговини на мало у септембру 2023. године, у односу на август 2023. године, посматран у текућим цијенама, мањи је за 1,4%, а у сталним мањи је за 11,1%. Промет у трговини на мало храном, пићима и дуваном, посматран у текућим цијенама, већи је за 2,7%, док је промет у трговини горивима и мазивима мањи за 11,7%.


Индекс промета трговине на мало у периоду јануар-септембар 2023. године у односу на исти период 2022. године номинално је већи 10,8%, док је реално већи за 8,1%.


Укупан десезонирани промет у трговини на мало у септембру 2023. године, у односу на август 2023. године, посматран у текућим цијенама већи је за 0,7%, а у сталним цијенама мањи је за 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ