Индекси потрошачких цијена, септембар 2023.

 

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у септембру 2023. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,8%.

 

У односу на септембар 2022. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 5,7%.

 

Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у септембру 2023. године у односу на август 2023. године, индекс одјељка Превоз виши је за 3,0%, индекс одјељка Одјећа и обућа виши је за 2,5%, индекс одјељка Комуникације виши је за 1,2%, индекс одјељка Рекреација и култура виши је за 0,9%, индекси одјељака Становање и Намјештај и покућство виши су за по 0,6%, индекс одјељка Здравство виши је за 0,5%, индекси одјељака Ресторани и хотели и Остала добра и услуге виши су за по 0,3%, док су индекси одјељака  Храна и безалкохолна пића и Аклохолна пића и дуван виши за по 0,2%, а индекс одјељка Образовање виши је за 0,1%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ