Индекси индустријске производње, август 2023.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у августу 2023. године, у поређењу са јулом 2023. године, већа је за 1,3%.Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у августу 2023. године, у поређењу са августом 2022. године, мања је за 2,2%.У августу 2023. године у односу на јул 2023. године десезонирана производња енергије већа је за 8,1%, нетрајних производа за широку потрошњу за 2,4%, док је производња интермедијарних производа мања за 0,7%, трајних производа за широку потрошњу за 11,0% и капиталних производа за 18,2%.У августу 2023. године у односу на августу 2022. године календарски прилагођена производња енергије већа је за 7,4%, док је производња капиталних производа мања за 3,3%, нетрајних производа за широку потрошњу за 4,9%, интермедијарних производа за 8,9% и трајних производа за широку потрошњу за 26,5%.Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у августу 2023. године у поређењу са јулом 2023. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 20,8% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa раст од 2,1%, док је у подручју Прерађивачкa индустрија забиљежен пад од 3,2%.Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у августу 2023. године у поређењу са августом 2022. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 10,3% и у подручју Вађењe руда и камена раст од 1,1%, док је у подручју Прерађивачкa индустријa забиљежен пад од 8,0%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ