Биланс електричне енергије, 2022.

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

Бруто производња електричне енергије у 2022. години износила је 7942 GWh, од чега је у термоелектранама произведено  5595 GWh или 70,4%, у хидроелектранама 2238 GWh или 28,2%, док је остала производња износила 109 GWh или 1,4%.

 

У структури финалне потрошње, домаћинства учествују са 47,6%, индустрија са 26,0%, остали потрошачи са 23,9%, док потрошња у области грађевинарства, саобраћаја и пољопривреде износи укупно 2,5%.  

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ