БИЛТЕН - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2022/2023.

 

У овом Билтену Републички завод за статистику објављује податке о уписаним студентима у зимски семестар академске 2022/2023. године, студентима који су завршили студије у 2022. години, наставном особљу на високошколским установама у школској 2022/2023. години, те податке o студентским домовима у периоду 2018-2022. година.

Подаци о уписаним студентима приказани су по полу, старости, пребивалишту, држављанству, области образовања, начину студирања и финанисирања. Подаци су посебно приказани за студије првог, другог и трећег циклуса студија.

 

  

 

 

Билтен                   


Табеле