Индекси потрошачких цијена, август 2023.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у августу 2023. године у односу на претходни мјесец, виши је за 1,1%.


У односу на август 2022. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 5,9%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у августу 2023. године у односу на јули 2023. године, индекс одјељка Превоз виши је за 3,5%, индекс одјељка Становање виши је за 1,8%, индекс одјељка Ресторани и хотели виши је за 1,3%, индекс одјељка Намјештај и покућство виши је за 0,8%, индекси одјељака Здравство и Остала добра и услуге виши су за по 0,7%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 0,5%, индекс одјељка Рекреација и култура виши је за 0,2%, а индекс одјељка Аклохолна пића и дуван виши за 0,1%. Индекс одјељка Образовање остао је непромијењен, док је индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 0,5%, а индекс одјељка Комуникације нижи је за 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ