Јавна канализација, 2022.

 

 

 

 

 

 

Системом јавне канализације у 2022. години испуштено је укупно 27 296 000 m³ отпадних вода, што је за 0,04% више у односу на 2021. годину.

Од укупне количине 21 659 000 m³ или 79,4% чиниле су отпадне воде из домаћинстава. Најмање отпадних вода потичe из сектора пољопривреде, шумарства и рибарства, 70 000 m³, што чини 0,25% од укупне количине испуштених вода.

У 2022. години у водотоке је испуштено 0,1% мање непречишћених отпадних вода него претходне године, односно 23 617 000 m³, што чини 86,5% од укупне количине испуштених отпадних вода.

У 2022. години било је 2 759 000 m³ пречишћених отпадних вода што је повећање од 2,8% у односу на 2021. годину. Од укупно пречишћених отпадних вода, 2 529 000 m³ или 91,7% третирано је секундарним поступком, док је преостала количина пречишћена терцијарним третманом.

Дужина канализационе мреже у 2022. години износи 1 931 km, а евидентирано је 141 767 канализационих прикључака.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ