Јавни водовод, 2022.

 

 

 

 

 

 

Јавни водоводи су у 2022. години захватили укупно 103 059 000 m³ воде, што је за 2,7% више него у 2021. години.


Из јавних водовода корисницима је у 2022. години испоручено укупно 59 340 000 m³ воде. Искључујући сопствену потрошњу и друге облике ненаплаћене овлашћене потрошње, укупнa количина испоручене воде већа је за 0,7% у поређењу са претходном годином. Домаћинствима је уступљено 43 768 000 m³ или 0,6% више воде него 2021. године. Укупни губици у водоводној мрежи износили су 44 402 000 m³ или 43,1% од укупно захваћене воде.


У 2022. години дужина разводне мреже износи 8 726 km. Забиљежено је 275 936 водоводних прикључака, 35 уређаја за припрему воде за пиће, 29 таложника, 54 филтерa, 146 хлоринатора и 8 осталих уређаја.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ