Индекси произвођачких цијена услуга, II тромјесечје 2023.

 

 

 

 

 

Произвођачке цијене друмског превоза робе у Републици Српској повећане су у другом тромјесечју 2023. године у односу на базну (2015. годину) за 25,7%, док су произвођачке цијене у дјелатности складиштења робе остале непромијењене.

Повећање цијена архитектонских и инжењерских дјелатности и с њима повезаног техничког савјетовања, у другом тромјесечју 2023. године, у односу на базну (2018. годину), износило је 23,7%.

У другом тромјесечју 2023. године произвођачке цијене у заштитним и истражним дјелатностима оствариле су повећање у односу на базну (2017. годину) за 35,8%, а у дјелатности чишћења за 8,0%.

Произвођачке цијене услуга у складиштењу робе, заштитним и истражним дјелатностима и дјелатности чишћења остале су непромијењене у другом тромјесечју 2023. године у односу на прво тромјесечје 2023. године. Просјечан раст произвођачких цијена у другом тромјесечју 2023. године у односу на прво тромјесечје 2023. године остварен је у архитектонским и инжењерским дјелатностима и са њима повезаним техничким савјетовањем за 0,5%, док је просјечан пад произвођачких цијена oд 0,2% остварен у друмском превозу робе.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ