Индекси произвођачких цијена у станоградњи, друго тромјесечје 2023.

 

 

 

 

 

 

 

Произвођачке цијене у станоградњи у Републици Српској у другом тромјесечју 2023. године у поређењу са првим тромјесечјем 2023. године више су за 0,5%.

 

Посматрано према врсти грађевинских радова, у истом периоду, цијене машинско-инсталационих радова остале су непромијењене, цијене водоинсталатерских и канализационих радова, као и цијене електроинсталационих радова више су за по 0,4% и цијене архитектонских и конструкционих радова више су за 0,5%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ