БИЛТЕН - ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА, 2021. - ДРУГО, ИЗМИЈЕЊЕНО ИЗДАЊЕ

 

  

 

У овом Билтену, подаци су обрађени и публиковани према мјесту сталног становања, у складу са дефиницијом међународних препорука.

У првом дијелу Билтена налазе се основни подаци и њима одговарајући аналитички показатељи природног кретања становништва за петогодишњи период посматрања 2016-2020.

Детаљни подаци о природном кретању становништва дати су за 2020. годину у другом дијелу овог Билтена.

У трећем дијелу Билтена дати су подаци о природном кретању становништва по општинама.

Подаци о унутрашњим миграцијама дати су у посљедњем дијелу Билтена.