СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, билтен број 15

 

     

 

У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о корисницима свих облика, мјера и услуга социјалне заштите као и податке о установама социјалне заштите у периоду 2012-2016. годинe. Подаци су резултат редовног годишњег истраживања (Годишњи извјештај о корисницима и облицима социјалне заштите).

 

Билтен садржи неколико поглавља у којима се дају подаци према узрасту корисника, врсти социјалних потреба и степену угрожености као и врстама пружене заштите и установама.