Статистички прегледи

 

 

 

 

 

 

Мјесечни статистички преглед

 

Свеобухватна публикација која једном мјесечно приказује податке већег броја статистичких области на мјесечном и тромјесечном нивоу, док су на годишњем нивоу подаци приказани у оквиру серија кључних показатеља за посљедњих пет година. Објављују се на основу Календара публиковања и према Статистичком програму.

 

 

Тромјесечни статистички преглед

 

Свеобухватна публикација која је свака три мјесеца приказивала коначне податке већег броја статистичких области на мјесечном, тромјесечном и годишњем нивоу. Не публикује се од трећег тромјесечја 2013. године.

 

 

 

 


МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД

 

 

НОВО

 

 

АРХИВА, 2008-2020.

 

 

 

 

ТРОМЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД

 

АРХИВА, 2008-2013.