Методологије и класификације

 

 

Производња висококвалитетних статистичких информација и података захтијева пружање корисницима јасних и разумљивих информација о методама, концептима, класификацијама и стандардима, као и и дефиницијама коришћеним у статистичким активностима.

 

Статистички метаподаци су структурисани, систематични подаци и документација која описује статистичке информације и податке као и процесе производње и коришћења података.