Методологија

 

 

МЕТОДОЛОШКИ ДОКУМЕНТИ


   Тромјесечни извјештај дистрибутивне трговине

   Тромјесечни извјештај - Индекси произвођачких цијена услуга (СППИ)

   Мјесечни извјештај трговине на мало

 

 

ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ

 

МЕТАПОДАЦИ (ESMS)

 

ИЗВЈЕШТАЈИ О КВАЛИТЕТУ