Чланци који садрже tag 'републике'
Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), октобар 2018. (претходни подаци)
          У периоду јануар - октобар 2018. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 4 594 236 000 USD, од чега се на извоз више

Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), октобар 2018. (претходни подаци)
          У периоду јануар - октобар 2018. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 3 862 748 000 ЕUR, од чега се на извоз више

Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, III тромјесечје 2018.
            Количина робе превезене у трећем тромјесечју 2018. године у односу на исти период претходне године биљежи пад од 24,2%. У истом периоду, пређени пут теретних више

претходна страна 2 од 232 сљедећа