Чланци који садрже tag 'републике'
Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), март 2017. (претходни подаци)
          У периоду јануар - март 2017. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 1 789 858 000 КМ, од чега се на извоз више

Просјечне потрошачке цијене, март 2017.
          Једини релевантни индекси потрошачких цијена за ниво Републике Српске су они објављени од стране Републичког завода за статистику. Просјечне потрошачке цијене узимају у обзир више различитих више

Анкета о потрошњи домаћинстава, 2015. година (коначни подаци)
Анкете           Просјечна мјесечна потрошња по домаћинству у Републици Српској у 2015. години била је 1257,11 КМ.   Издаци за храну и безалкохолна пића , становање, више

претходна страна 2 од 166 сљедећа