Чланци који садрже tag 'републике'
БИЛТЕН - САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ, бр. 10_друго, измијењено издање
       Билтен "Саобраћај и везе" даје свеобухватан приказ најважнијих статистичких података из области саобраћаја и веза, прикупљених редовним статистичким активностима, у складу са Законом о статистици и Статистичким програмом.   Подаци више

БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, бр. 13
        Билтен туризма је публикација Републичког завода за статистику која приказује податке из наведене области који се прикупљају сваке године према Статистичком програму Републике Српске. Подаци су приказани за период од 2011-2016. године.   Билтен туризма приказује више

Интегрисани систем социјалне заштите, 2015.
            Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2015. години износио је 22,9%, а у 2014 години 23,0%. Код примитакa у социјалној заштити више

претходна страна 2 од 186 сљедећа