Просјечне плате запослених, новембар 2018.

 

 

 

 

 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у новембру 2018. године износила је 880 КМ и номинално и реално је мања за 0,5% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна плата након опорезивања (нето плата) номинално је већа за 5,7%, а реално за 4,0%. Просјечна бруто плата исплаћена у новембру 2018. године износила је 1 364 КМ.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ