Клање стоке и живине у кланицама, октобар 2018.

 

 

 

 

 

Током октобра 2018. године, у поређењу са истим мјесецом 2017. године повећан је број заклане живине за 11,9% и број закланих оваца за 9,4%, док је број закланих говеда мањи за 6,5% и свиња за 7,5%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 7,3%, оваца за 2,9% и свиња за 1,9%, као и смањење нето тежине закланих говеда за 15,5%.


У поређењу са претходним мјесецом, током октобра 2018. године забиљежено је повећања бројa заклане живине за 6,5% и говеда за 4,4%, као и смањење броја закланих свиња за 1,2% и оваца за 9,6%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 9,2% и говеда за 2,9%, и смањење нето тежине закланих свиња за 1,1% и оваца за 10,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ