Биланс нафте и деривата нафте, 2017.

 

 

 

 

 

 

Укупан увоз сирове нафте и осталих улазних сировина у Републику Српску  у 2017. години износио је 856 090 t. Прерадом 877 619 t сирове нафте и осталих улазних сировина произведено је 862 784 t деривата нафте.

 

Количина деривата нафте расположива за финалну потрошњу износила је 421 122 t од чега се 288 541 t односило на дизел и уље за ложење, 64 823 t на моторни бензин, 28 888 t на ТНГ, 15 173 t на мазут, 13 649 t на битумен, 7 619 t на мазива и парафински восак и 2 429 t на остале производе.

 

Највећи потрошачи деривата нафте у 2017. години били су подручје саобраћаја са 310 340 t, индустријa са 36 798 t и домаћинства са 14 687 t, док се 23 158 t трошило за енергетске трансформације (производња електричне и топлотне енергије).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ