Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, треће тромјесечје 2018.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у трећем тромјесечју 2018. године већи је за 5,6% у односу на друго тромјесечје 2018. године.


Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у трећем тромјесечју 2018. године већи је за 9,5% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2017. године.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ