Клање стоке и живине у кланицама, септембар 2018.

 

 

 

 

 

Током септембра 2018. године, у поређењу са истим мјесецом 2017. године, повећан је број заклане живине за 14,2%, док је број закланих оваца мањи за 6,6%, свиња за 17,4% и говеда за 24,1%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 11,6%, док је смањена нето тежина закланих оваца за 6,2%, свиња за 14,1% и говеда за 28,1%.


У поређењу са претходним мјесецом, током септембра 2018. године забиљежено је смањење бројa заклане стоке свих врста: свиња за 3,5%, говеда за 13,8% и оваца за 26,4%. Смањен је и број заклане живине за 12,7%. У истом периоду, смањења је нето тежина закланих свиња за 0,3%, говеда за 6,6%, оваца 24,8%, као и нето тежина закланe живине за 14,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ