Клање стоке и живине у кланицама, мај 2018.

 

 

 

 

 

Током маја 2018. године, у поређењу са истим мјесецом 2017. године повећан је број заклане живине за 15,1%, оваца за 12,4% и говеда за 1,3%, док је број закланих свиња мањи за 17,9%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 14,3% и живине за 11,0%, као и смањење нето тежине закланих свиња за 14,6% и говеда за 6,0%.

 

У поређењу са претходним мјесецом, током маја 2018. године забиљежено је повећање бројa закланих говеда за 24,5% и живине за 1,3%, као и смањење броја закланих свиња за 12,5% и оваца за 54,3%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежина закланих говеда за 25,5% и живине за 2,6%, док је истовремено смањена нето тежина закланих свиња за 10,2% и оваца за 44,7%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /