Саопштење за медије, 22. јун 2018.

 

Просјечна нето плата у мају 847 КМ
Највиша просјечна нето плата у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 313 КМ, а најнижа у подручју Грађевинарство 558 КМ


Мјесечна инфлација у мају 2018. године 0,2%
Годишња инфлација (V 2018/V 2017) 1,4%


Календарски прилагођена индустријска производња (I-IV 2018/I-IIV 2017.) већа је за 4,2%
Број запослених у индустрији (IV 2018/ IV 2017.) већи 1,7%


Покривеност увоза извозом (у периоду I-V 2018.) 72,5%

 

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, ЈУН 2018.