Индекси потрошачких цијена, март 2018.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у марту 2018. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,4%.


У односу на март 2017. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 1,0%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у марту 2018. године у односу на фебруар 2018. године, индекс одјељка Одјећа и обућа виши је за 2,4%, индекс одјељка Алкохолна пића и дуван виши је за 1,3%, индекс одјењка Храна и безалкохолна пића виши је за 0,7%, индекс одјељка Здравствo виши је за 0,4% и индекс одјељка Превоз виши је за 0,2%. Индекси одјељака Становање, Комуникације, Образовање и одјељка Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Намјештај и покућство нижи је за 0,5%, индекс одјељка Рекреација и култура и индекс одјељка Остала добра и услуге нижи су за 0,2%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ