Свјетски дан вода, 22. март 2018.

 

 

Обиљежавање 22. марта као свјетског дана вода прилика је да се скрене пажња јавности на неко од питања значајних за очување и заштиту вода. Сваке године свјетски дан вода посвећује се посебној теми којом се наглашава одређени аспект коришћења воде и одрживог управљања водним ресурсима. Овогодишњом темом „Природа за воде", пажња се усмјерава на могућност коришћења рјешења из природе у циљу превазилажења савремених изазова који се тичу вода. Нека од тих рјешења, као што су повећање површина под шумама и обнављање мочварних подручја, доприносе поновном успостављању равнотеже у процесу кружења вода и повољно се одражавају на квалитет живота човјека (http://worldwaterday.org).


Чињенице о води:

(http://worldwaterday.org/app/uploads/2018/02/fact_sheet_WWD2017_EN_2.pdf)


- 2,1 милијарда људи нема приступ безбједним услугама снабдијевања питком водом,

- До 2050. године, свјетска популација ће порасти за око двије милијарде људи, што би глобалну потребу за водом могло да повећа за око 30% у поређењу са данашњом,

- Око 1,9 милијарди људи живи у подручјима која се потенцијално суочавају са озбиљним недостатком воде. До 2050. године овај број би могао да се повећа на три милијарде,

- Процјењује се да ће до 2050. године број људи угрожених поплавама порасти са 1,2 на око 1,6 милијарди, што би чинило око 20% свјетске популације.


Иако чињенице о води нису охрабрујуће, природа нуди бројна рјешења за низ изазова повезаних са одрживим управљањем водама. Развој тзв. „зелене инфраструктуре", односно изградња природних или полу-природних система који имају исти или сличан ефекат као инфраструктура коју гради човјек, представља иновативан и економичан начин управљања квалитетом и доступношћу вода. Разлог више за развој тзв. „зелене инфраструктуре" јесу рјешења која превазилазе питање управљања водама и повољно се одражавају на могућност производње енергије из биомасе, истовремено штитећи биодиверзитет и доприносећи повећању броја радних мјеста.