Индекси производње у грађевинарству, четврто тромјесечје 2017.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у четвртом тромјесечју 2017. године, у поређењу са претходним тромјесечјем, има негативну стопу раста од 0,6%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, позитивна стопа раста производње у грађевинарству од 0,3% забиљежена је на објектима високоградње, док је на објектима нискоградње забиљежена негативна стопа раста од 1,0%.

 

 

Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у четвртом тромјесечју 2017. године, у поређењу са четвртим тромјесечјем 2016. године, има негативну стопу раста од 3,8%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, забиљежена је позитивна стопа раста на објектима високоградње од 5,6%, док је на објектима нискоградње забиљежена негативна стопа раста од 7,7%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/